Aanraken doe je zo

"Aanraken doe je zo" is een project voor op school, voor kinderen van 4-8 jaar, de onderbouw van de basisschool. Doel is de tendens van toename van agressief gedrag en geweld op scholen een halt toe te roepen. En kinderen op jonge leeftijd te stimuleren op een vreedzame manier met elkaar om te gaan, het ondersteunen van een (groter) gevoel van saamhorigheid en in verbinding met anderen.

Dit project werkt met aanraken met als doel een ander die pijn of verdriet heeft te helpen. Op die manier en met die intentie aanraken kan iedereen. Aanraken is een eerste levensbehoefte, voor jong en oud. Het ontbreken van een liefdevolle aanraking zorgt voor stress in ons leven. Het is zelfs één van de belangrijkste oorzaken van stress.

Tegelijkertijd komt er op aanraking een steeds groter taboe te rusten. Door verschillende voorvallen van aanraking met verkeerde bedoelingen is er angst ontstaan, angst om elkaar aan te raken. Kinderen leren zo niet meer om onderscheid te maken tussen hoe ze wel en niet aangeraakt willen worden. Het werkt geweld en pestgedrag (op scholen) in de hand. Aanraken gebeurt in dit project met respect en aandacht voor de ander en met de bedoeling de ander te helpen. Dat maakt het in al zijn eenvoud heel effectief. Zowel de gever als de ontvanger voelt zich er 'beter' door. Een prettig neveneffect van deze manier van aanraken is dat op het moment dat je iemand op een vriendelijke manier aanraakt, je niet tegelijkertijd een hekel aan die persoon kunt hebben. Compassie en gewelddadigheid kunnen niet tegelijkertijd bestaan.adjz01_150