Praktische informatie

Algemeen

De manier van aanraken die de kinderen bij elkaar leren is een uiterst zachte aanraking, waarbij de handen worden gebruikt om positieve gedachten te sturen naar een pijnlijke plek op het lichaam. Voor het uitvoeren van de techniek worden beide handen tegenover elkaar op de pijnlijke plek gelegd. Deze positie wordt aangehouden tot een merkbaar zacht worden van de plek voelbaar is.

Deze vorm van aanraking is niet nieuw. Onze ouders deden het al als we gestruikeld waren en een pijnlijke knie hadden. Het is een vorm van vanzelfsprekende en troostrijke aandacht d.m.v. aanraken.

Inhoud

De leerkrachten worden ingewijd in de inhoud en achtergrond van het project en de techniek van aanraken. Ik kom, samen met handpop Juul, in totaal drie keer in de klas om de techniek aan te leren aan de kinderen, afgestemd op de klas in samenspraak met de betreffende leerkracht. Het project wordt o.a. ondersteund door het bijbehorende prentenboek, liedje en stickers. Tevens kan ik een ouderavond verzorgen.

De kinderen leren de techniek in 4 stappen:

 • Ze leren in te schatten, als een ander kind pijn heeft, of ze er een volwassene bij moeten halen.

 • Essentieel bij de techniek is het vragen om toestemming tot aanraken. Als een kind niet (meer) aangeraakt wil worden wordt dat altijd gerespecteerd.

 • Vervolgens leren ze hoe ze de handen moeten/plaatsen.

 • Tot slot sturen ze positieve gedachten door hun handen.

Wat wordt er van de leerkracht verwacht:

 • Iedere ochtend (5-10 min) ervaringen uitwisselen, lied zingen, verschillende stappen doorlopen etc.

 • Vragen of iemand zijn helpende handen heeft gebruikt.

 • Kinderen aanmoedigen om ervaringen te delen.

 • Lied zingen.

 • 4 stappen laten zien, kinderen laten herhalen.

 • (evt)stickers/plaatjes voor de kinderen.

Ter ondersteuning van het project krijgt de school een pakket met projectmateriaal bestaande uit:

 • Het bijbehorende prentenboek 'Aanraken doe je zo', door Iris Boter (1 per klas)

 • Een CD met bijbehorend liedje (1 per klas)

 • Een syllabus met informatie (1 voor de school)

 • Stickers met 'helpende handen'

 • Posters van de liedtekst en de verschillende stappen van de aangeleerde techniek

Kosten

De totale kosten voor het project voor 4 klassen onderbouw is € 450,-, inclusief trainer en bijbehorend projectmateriaal. Voor elke klas extra worden € 65,- in rekening gebracht.


Terug naar boven

Wie is Juul?


Juul_150 (11K)

Dit is Juul!