Achtergrond

Craniosacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie en gaat er vanuit dat het lichaam een eenheid is. Het doel van de behandeling is ontspanning van het craniosacraalsysteem en het bindweefselsysteem te bewerkstelligen. Door de diepe ontspanning kunnen spanningen (blokkades), zowel van lichamelijke als emotionele aard vrijkomen en opgelost worden.

Het caniosacraalsysteem

Het craniosacraalsysteem strekt zich uit van de schedel (cranium) tot aan het heiligbeen (sacrum). Het omvat het centrale zenuwstelsel met de beschermende vliezen en het hersen- en ruggenmergvloeistof (liquor). Het centrale zenuwstelsel bestaat uit hersenen en ruggenmerg en regelt de ademhaling, het bewegingsapparaat, bloedsomloop, spijsvertering en hormoonhuishouding. Het centrale zenuwstelsel en het craniosacraalsysteem be´nvloeden elkaar.
De hersen en ruggenmergvloeistof neemt in hoeveelheid toe en af, waardoor er drukverschillen ontstaan. De drukverschillen verlopen in een ritmische beweging en wordt het craniosacrale ritme genoemd.

Het bindweefsel

Bindweefsel komt als steunend en beschermend weefsel overal voor in ons lichaam. Het verbindt en omvat alle onderdelen in ons lichaam. Denk daarbij aan organen, spieren, gewrichten, bloedvaten, botten en zenuwen. De verbindende eigenschap van het bindweefsel maakt dat het craniosacrale ritme overal in het lichaam door een craniosacraaltherapeut gevoeld kan worden.
Bindweefsel biedt stevigheid en ruimte om te kunnen bewegen. Het heeft de mogelijkheid om spanning vast te houden en los te laten. Doordat het bindweefsel alle structuren in ons lichaam verbindt en omvat kunnen spanningen in het bindweefsel elders in het lichaam klachten veroorzaken. Deze spanningen kunnen voortkomen uit lichamelijke, emotionele problemen of een combinatie van beide. Soms ontstaan meteen klachten en in sommige gevallen pas jaren later.

Ons lichaam heeft van nature de kracht om zichzelf te helen en de spanning weer los te laten. Soms heeft het zelfherstellend vermogen enige ondersteuning nodig, bijvoorbeeld als de inwerkende kracht van een gebeurtenis te groot is of te pijnlijk of als er teveel in korte tijd is gebeurd. Hierdoor kan herstel langzamer plaats vinden of zelfs uitblijven. Voorbeelden kunnen zijn ziekte, geboorte, trauma of stress. De spanning wordt opgeslagen in het bindweefsel. Het lichaam moet zich aanpassen, schermt af en kapselt de spanning in. We verharden ons als het ware. We hebben allemaal onbewust of bewust onverwerkte gebeurtenissen en ervaringen. Lichamelijk, emotioneel en in onze ziel. Op onverwachte momenten in het dagelijks leven kunnen we daarin weer "geraakt" worden en de pijn, emotie en/of de herinnering van die ervaring opnieuw voelen.

De behandeling

De behandeling kan zich richten op een structurele benadering van de spanningen in je lichaam. Het bindweefsel kan zich dan ontspannen en klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Indien gewenst begeleid ik je in het onderzoeken van de betekenis van de spanningen in je lichaam en help je nieuw inzicht te krijgen in jezelf en je klachten. Soms nodig ik je uit om te praten over datgene wat je waarneemt. Je bepaalt zelf of je daarover iets wilt zeggen of niet. Soms ontstaan er tijdens de behandeling spontane bewegingen. Via deze bewegingen kunnen spanningen zich ontladen. Zowel bij volwassenen als bij kinderen kunnen herinneringen en emoties vrijkomen, het uiten daarvan draagt bij aan het herstel. Veiligheid, aandacht, ruimte en rust vind ik hierbij belangrijk.


Terug naar boven


Bewegen is leven
Leven is bewegen