PresentChild®

Als je naar je kind kijkt zie je het kind. Je kunt ook naar je kind kijken en het gedrag of spel bekijken alsof je in de spiegel kijkt. Het spiegelbeeld laat zien wat onbewust in jouw leven speelt. Als je daar naar luistert en handelt naar wat je weet, kan je jezelf én je kind wezenlijk verder helpen.

Over deze prachtige wisselwerking tussen ouder en kind gaat de PresentChild® methode. Zowel de oudercursus als de consulten geven je de mogelijkheid om concrete stappen te zetten, die positief doorwerken op je relatie met je kind.
En vaak zelfs op je gehele gezin!


fluisterkind_150 (3K)

Een kinderhart
is als een spiegel
het weerspiegelt alles
waar het
aan blootgesteld wordt.

I. Kahn