Achtergrond

Zoals vele ontmoetingen in het leven een spiegel kunnen zijn voor je eigen situatie of welbevinden, is je kind een spiegel voor jou. Met hun gedrag, spel of soms zelfs hun ziekte, spiegelen kinderen heel nauwkeurig iets wat ook onbewust in ons leven speelt.
Ze fluisteren als het ware boodschappen die wij mogen leren begrijpen.

Onze kinderen hebben een diepe verbinding met ons en zien hoe we in onze totaliteit zijn, dus ook onze kwaliteiten die we minder of niet (meer) leven, onze "blinde vlek". Onbewust helpen zij ons die kwaliteiten weer te herinneren, om al onze mogelijkheden te leren zien en tot ontwikkeling te laten komen. Zoals wij het beste voor onze kinderen willen, willen zij dit ook voor ons. Want een ouder die al zijn kwaliteiten benut, liefdevol en krachtig is, helpt daarmee ook zijn kind wezenlijk vooruit.

Initiator van de methodiek is Janita Venema. Zij heeft het boek "Het Fluisterkind" geschreven. Meer informatie over de methode kun je vinden op de landelijke website: www.PresentChild.nl.

Who is feeding the eagle
and the wolf
and the mountain lion within you?

Don Amérigo Yabar


     Fluisterkind03.jpg