Consult

In de consulten kunnen we dieper ingaan op de boodschap van je kind voor jou. In de oudergesprekken krijg je inzicht in de betekenis van de boodschap van je kind en de praktische vertaalslag voor jullie beiden. Weten, voelen en beleven.

Het begint met het vertellen van het verhaal van je kind, dit zet vaak al het één en ander in beweging. Ik help je met het ontdekken van de dieprakende vertaalslag van de boodschap van je kind voor jou. Samen onderzoeken we hoe dit nieuwe inzicht tot uiting komt in je leven, wat er mag veranderen en hoe je dit blijvend vorm kunt geven voor jezelf en je kind. Er is aandacht voor praktische toepassing en begeleiding van zowel jou als mens en ouder, als van je kind.

fluisterkind01_150 (6K)