Privacy beleid

Ik verwerk gegevens van cliënten die zich aanmelden voor behandeling en gratis producten.  Ik doe dit om zorgvuldige zorg te kunnen verlenen en om je zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. In dit privacy statement leg ik uit hoe ik je gegevens verwerk.

Heb je een vraag over de verwerking van je gegevens, dan kun je contact met me opnemen.

Welke gegevens verwerk ik

Bij aanvraag voor gratis producten verwerk ik je voor- en achternaam en emailadres. Bij een geplande zoom of telefoon gesprek verwerk ik de daarvoor benodigde gegevens om je vraag goed te kunnen beantwoorden.

Bij het starten van een traject verwerk ik daarnaast je voorletters, geboortedatum, woonadres,  telefoonnummer, identificatie, naam van de huisarts. Bij minderjarige cliënten verwerk ik ook de persoonsgegevens van de beide ouders.

Verder verwerk ik gegevens die voortkomen uit de intake, hulpvraag en achtergrond van de vraag. Ik verwerk ook bijzondere persoonsgegevens die in het belang zijn van het traject. De trajecten hebben een holistisch karakter, waardoor de informatie kan gaan over elk deelgebied van het leven.

Voor de workshops en oudercursussen verwerk ik gegevens die voortkomen uit de hulpvraag, achtergrond van de vraag en doel van de workshop of cursus.

Waarom verwerk ik deze gegevens?

Ik verwerk en bewaar deze gegevens om goede zorg te kunnen verlenen. De beroepscode van de LVNT is hierop van invloed. Zo ben ik verplicht een dossier bij te houden over het behandeltraject. De bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar (wet WBGO).

Hoe informeer ik mijn cliënten?

Ik wijs op de website op de privacyverklaring. Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling en daarmee de verslaglegging van informatie in een dossier.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medische beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Ik heb als enige toegang tot de dossiers. Als ik een waarnemer aanstel, geldt dat de waarnemer alleen die informatie inkijkt die noodzakelijk is voor het waarnemen. Voor de waarnemer geldt eveneens beroepsgeheim. Ik bespreek weleens casuïstiek uit de praktijk met collega’s. Dit gaat altijd anoniem.

Informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke ik gebruik ten behoeve van mijn website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Hoe verwerk ik de gegevens?

De gegevens sla ik op via OneDrive, zij dragen zorg voor een correcte beveiliging en opslag van de gegevens.

Communicatie

Na aanmelding ontvang je via mijn softwareprogramma een link waarmee je in een beveiligde omgeving je gegevens kunt invoeren. Wanneer je me een mail stuurt over de behandeling met vragen of opmerkingen gaat dat via reguliere mailwisseling. Ik beantwoord je ook via reguliere mailwisseling. Voor contact met andere zorgprofessionals maak ik gebruik van de telefoon of post.

Je kunt op ieder moment je gegevens aanpassen of uitschrijven voor de blogs/nieuwsbrieven.

Externe partijen.

Naast de softwareleverancier en boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomsten met MailChimp, Mailblue, Mijndiad, Snelstart via de gebruikersovereenkomst die zij verstrekken.

Datalek

Indien er een datalek optreedt die ernstige gevolgen heeft of kan hebben voor de betrokkenen, hou ik mij verplicht deze lek te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

Cookies

We gebruiken cookies, kleine informatiebestandjes, om de website optimaal te laten werken en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je de website blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat je het goed vindt.

Op onze website worden technische cookies gebruikt voor bijvoorbeeld het onthouden van je persoonlijke instellingen op de website voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.
Cookies van Google Analytics worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht krijgen in het websitebezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.